En portfolio kan have forskellige formål og forskelligt indhold.
Portfolien er et redskab, som kan hjælpe dig til at få overblik over dit eget eller klassens faglige arbejde.
Med portfolien får du hjælp til at se sammenhænge og til at få inspiration og hjælp til at komme videre med dit faglige arbejde.

En portfolio kan være digital i form af f.eks. klassens hjemmeside eller en konference på ludus med analyser, opgaver, noter, tekster fra timerne mm. En digital portfolio kan også være et mappesystem på din computer, hvor du samler materialer og noter fra timerne.
En portfolio kan naturligvis også være fysisk og vil ofte være en mappe, som man samler sine ting i.

Man kan vælge at lave sin egen individuelle portfolio, og man kan have en kollektiv portfolie, som hele holdet kan læse og redigere i.

Uanset hvordan man vælger at lave sin portfolio, er der groft sagt følgende typer:

Den dokumenterende portfolio
Den reflekterende portfolio

Den procesorienterede portfolio
Den resultatorienterede portfolio