Perspektivering

I en perspektivering skal du anskue dit emne i et bredere perspektiv med henblik på at finde sammenhænge.

Man kan perspektivere på mange måder, fx over tid, mellem tekster, mellem forfattere osv.
Det vigtige i en perspektivering er ligegyldigt hvad, at der er en relevant sammenhæng mellem dit emne og det nye emne, du perspektiverer til. Sørg for altid for at fremhæve denne sammenhæng, hvad enten det angår væsentlige ligheder eller forskelle.