A characterization

En beskrivelse af f.eks. karakteristiske træk, særlig opførsel og psykologiske bevæggrunde hos tekstens personer.

Det særegne ved en person kan udtrykkes både direkte gennem beskrivelser og kommentarer og indirekte gennem personernes handlinger, tale eller udseende.

(Se evt. Contexts s. 250)