Progressionsplan HF - Større skriftligt arbejde


1. HF efterår

1. HF forår

2.HF efterår

2. HF forår

 • SSO:
 • KSH synopsis: Terminsprøve
  alternativt lærerudformet opgave
 • Terminsprøver
  Valgfag, dansk, engelsk
 • KSH synopsis: Eksamen
 • Skriftlig eksamen Valgfag, dansk, engelsk

Progressionsplan HF - Dagligt skriftligt arbejde1. HF efterår

1. HF forår

2.HF efterår

2. HF forår

Engelsk:
Engelsk:
Engelsk:
Engelsk:
Dansk:
Dansk:
Dansk:
Dansk:
Nfh:
Nfh:


Matematik C:
Matematik C:
Matematik valgfag:
Matematik valgfag:
Ksh - Historie:
Ksh:
Ksh:
Ksh:
Billedkunst:
 • Porte folio
 • Begrebsafklaring
 • Refleksion
Billedkunst:
 • Porte folio
 • Analyse og metode
Billedkunst valgfag:
Billedkunst valgfag:
Musik
Musik
Musik valgfag
Musik valgfag
Mediefag
Mediefag
Mediefag valgfag
Mediefag valgfag
Idræt:
Idræt:
 • Koreograferede bevægelser til musik
 • Grundtrænings-program.
Idræt valgfag:
 • Drejebøger
 • Cases
 • Rapport
Idræt valgfag:
 • Drejebøger
 • Cases
 • Rapport


Retorik valgfag:
 • Portefolio
 • Debatindlæg
 • Taler
Retorik valgfag:
 • Portefolio
 • Debatindlæg
 • Taler


Psykologi valgfag:
 • Synopsis
 • Cases
Psykologi valgfag:
 • Synopsis
 • Cases


Filosofi valgfag
Filosofi valgfag


Fysik valgfag
Fysik valgfag


Samfundsfag valgfag
Samfundsfag valgfag


Spansk valgfag
Spansk valgfag

Kompetencer der opøves i fagene.1. HF efterår

1. HF forår

2.HF efterår

2. HF forår

Engelsk:
Redegøre for indhold i forskellige typer tekster. Analyse og fortolkning med en begrænset faglig terminologi.
Egne synspunkter og argumenter.
Elementært ordforråd og hovedsagelig korrekt engelsk.
Elementært ordforråd
Engelsk:
Sammenhængende skriftlig fremstilling. Indhold, analyse og fortolkning.
Begrænset faglig terminologi.
Egne synspunkter og argumenter.
Placering af den enkelte tekst i forhold til en større sammenhæng.
Engelsk:
Struktur og elementær genrebevidsthed.
Redegøre for indhold og synspunkter, analyse og fortolkning.
Udvidet faglig terminologi.
Egne synspunkter og argumenter. Flydende og hovedsagelig korrekt engelsk
Engelsk:
Mere struktur og genrebevidsthed.
Analyse, fortolkning og perspektivering i forhold til historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.
Udvidet faglig terminologi.
Kommunikationsstrategier.
Varieret ordforråd.
Dansk:
Danskopgaven:
Opsummering, begrebsafklaring, citatteknik, litteraturliste, genrebevidsthed. At besvare den stillede opgave.
Korrekt sprogbrug.
Dansk:
Delelementer til dansk stil: Resumé, redegørelse, diskussion, analyse (behandling) og fortolkning med formidlingsbevidsthed. Korrekt sprogbrug.
Dansk:
Hele stilesæt: Genrebevidsthed. Resumé, redegørelse, diskussion, analyse (behandling) og fortolkning med formidlingsbevidsthed. At besvare den stillede opgave.
Relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode
Korrekt sprogbrug.
Dansk:
Terminsprøve og skriftlig eksamen:
Genrebevidsthed. Resumé, redegørelse, diskussion, analyse (behandling) og fortolkning med formidlingsbevidsthed. Korrekt sprogbrug.
Nfh:
Kunne anvende fagbegreber.
Sammenhæng mellem teori og praksis.
Indhente og vurdere forskellige kilder.
Formalia i rapporter.
Nfh:
Kunne anvende fagbegreber.
Sammenhæng mellem teori og praksis.
Indhente og vurdere forskellige kilder.
Formalia i rapporter.
Formulere egne synspunkter og argumenter.


Matematik C:
Korrekt matematisk notation.
Hensigtsmæssig dokumentation med mellemregninger.
Matematisk rapportskrivning.
Brug af IT (primært word og excel) til opstilling af opgaver
Matematik C:
Hensigtsmæssig opstilling af problemer
Sammenhængende tekst i matematikopgaver
Matematik valgfag:
Matematik valgfag:
Ksh - Historie:
Ksh:
Samfundsfag:
Udvikling af faglighed
Selvstændig stillingtagen
Deltagelse i demokratisk samfund
Historie:
Historieopgaven har som formål at opøve kursisterne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger og herunder inddrage de faglige mål.
Religion:
Begrebsafklaringer
Tekstanalyse
Taksonomiske niveauer af spørgsmål
Ksh:
Samfundsfag:
At argumentere og diskutere
Fagterminologi
Indsamling af empiri og skriftlig behandling af denne.
Kritisk anvendelse
Historie:

Religion:
Begrebsafklaringer
Tekstanalyse
Taksonomiske niveauer af spørgsmål
Ksh:
Samfundsfag:
At argumentere og diskutere
Fagterminologi
Indsamling af empiri og skriftlig behandling af denne.
Kritisk anvendelse
Historie:
SSO
I arbejdet med den større skriftlige opgave styrker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling.

Religion:

Begrebsafklaringer

Tekstanalyse

Taksonomiske niveauer af spørgsmål
Billedkunst:
Billedkunst:
Billedkunst valgfag:
Billedkunst valgfag:
Mediefag
Mediefag
Mediefag valgfag
Mediefag valgfag
Idræt:
Idræt:
Idræt valgfag:
Idræt valgfag:


Retorik valgfag:
Retorik valgfag:


Psykologi valgfag:
Psykologi valgfag: