Eksaminanden eller gruppen af eksaminander udarbejder en synopsis på to til tre sider.

Synopsen skal indeholde:

– emnet for det trukne prøvemateriale (overskrift)

– en fællesfaglig problemformulering

– oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med i synopsen

– en behandling af problemstillingerne ud fra:
  • det trukne bilagsmateriale
  • stof fra alle tre fag
  • relevant og væsentligt supplerende materiale, som eksaminanden selv skal finde.
– en præcisering af projektets konklusioner

– en oversigt over anvendt materiale.