Kildekritik

Kildekritik er en metode, der især bruges i historie, men også i de andre fag inden for Kultur- og samfundsfagsgruppen. Kildekritik handler om, som navnet siger, at være kritisk over for sin kilde. Det vil sige, at du i en kildekritik vægter din kildes troværdighed ved at vurdere, om kilden har viden inden for feltet, om kilden forholder sig neutralt til emnet osv.

Det vigtige i kildekritikken er derfor at få klarlagt, hvem kilden er, og hvilken baggrund kilden har og ud fra disse informationer at tolke kildens forhold til emnet.

I historie skelner man eksempelvis mellem primære- og sekundære kilder, hvor den primære kildes troværdighed oftest er størst. Altså har en person, der har oplevet 2. verdenskrig typisk bedre indsigt i krigen end en person, der kun har hørt om den.

Du bør på den måde altid være kritisk i din anvendelse af stoffet. Kritisk anvendelse gælder også i forhold til det stof, du skal finde. Forhold dig altid kritisk til kilden og ophavsstedet, når du anvender kilder.