Analyse

En analyse er en tilbundsgående undersøgelse af et stofområde.

I Kultur- og samfundsfagsgruppen handler analyse om at undersøge forskellige kilders bestanddele og sammensætning for på den måde at kunne fortolke, hvad der ligger bag kilden. En analyse vil altid splitte kilden om i mindre enkeltdele for derefter at undersøge, hvad der karakteriserer disse enkeltdele.

Analysen kan således bestå i at arbejde med forskellige synspunkter i en tekst for at se hvilken ideologi, der ligger bag. Det kan være at forklare kildens handlinger ud fra en religiøs overbevisning eller at sætte udtalelser i kilden i forhold til samtiden. Der er mange muligheder! Det vigtigste er blot, at du i din analyse tager udgangspunkt i nogle enkeltdele i stoffet og undersøger disse.