Hvordan skal du arbejde med historieopgaven?
  1. Find et emne, som ikke er for bredt, som interesserer dig og som du kan formulere som et spørgsmål. Der skal helst være originalkilder at arbejde med, hvilket kan være svært at finde selv, så det skal du spørge din vejleder om. Eller gå på opdagelse på sitet her! Det er sjældent en god idé at skrive om en historisk person, fordi det gør det sværere at fastholde, at opgaven skal dreje sig om en problemstilling. Person-opgaver bliver meget let til mini-biografier. Din problemstilling skal have forbindelse med den undervisning, du har fået i historie, men du skal selvfølgelig også inddrage stof, som ikke er blevet gennemgået i timerne
  2. Sæt dig indledningsvis ind i emnet ved at læse i en bred introducerende fremstilling, evt. en gymnasielærebog med gode litteraturhenvisninger, så du, om ikke andet, kan bruge den til at komme videre i litteratursøgningen.
  3. Lav en problemformulering – ét eller nogle få sammenhængende spørgsmål, som du vil belyse. Det skal du gøre i samarbejde med din lærer, som kan vurdere, om den er præcis nok, om den er for omfattende, om man kan besvare den osv.
  4. Find litteratur på biblioteket, evt. i samarbejde med lærer og en bibliotekar.. Du kan også søge på nettet: www.bibliotek.dk. Du skal typisk bruge 3 til 4 bøger.

Du skal hovedsageligt basere din opgave på trykt litteratur, men du kan også bruge dokumentarfilm. Husk bare, at en dokumentarfilm som regel er en fortyndet udgave af trykt litteratur, og at det oftest er umuligt at kontrollere filmens kildegrundlag. Hvis du feks. vil arbejde med Indien, kan du søge inspiration i en film om Indien og du kan også henvise til den, men du er på fastere grund, hvis du arbejder med trykt kildemateriale.

På samme måde med interviews. De kan fortælle meget om et bestemt emne, men du skal sørge for at kontrollere oplysninger og være opmærksom på, hvad der er den interviewede persons personlige vurderinger.

Hvis du bruger materiale fra nettet, skal du sørge for at have styr på, hvem der har produceret den pågældende hjemmeside og med hvilket formål. Pas på "dybe links" - gå op i niveau og find ud af, hvilken hjemmeside, de befinder sig på.

Vær kritisk! Ikke alt, der står på bibliotekernes hylder (og på nettet især), er godt, pålideligt og velegnet. Du vil typisk komme til at anvende materiale, der er skrevet til gymnasieundervisning, men det er fint, hvis du også anvender mere ”akademisk” faglitteratur. Undgå folkeskolebøger. Undgå alt for poppet litteratur af forfattere, der ikke er faghistorikere.

Du kan finde mere detaljeret vejledning om litteratur her.

Historieopgaven