Hvordan skal du arbejde med SSO?

Du skal tage initiativ fra starten. Overvej hvilke emner, der er interessante og mulige for dig at arbejde med. Tal med flere faglærere om dit emne passer til en SSO i det fag, du har tænkt på. Hør efter de begrænsninger og muligheder, som din faglærer kan se.

Derefter skal du finde materialer - bøger, statistikker, interviews. Al litteratur skal noteres, da du skal bruge den til litteraturlisten - opgavens sidste side. Se ”Litteraturlisten hvordan”.
Skriv notater i rig mængde. Når man skriver efter en idé fra en bog, så lukker man bogen og skriver efter sine noter. Ellers skriver man af, og håber at ved at ændre enkelte udtryk, at man så får vist sin selvstændighed. Men det er selvfølgelig ikke nok.

Hold din vejleder orienteret om, hvad du laver og få talt om de faglige problemstillinger, som du møder undervejs. På den måde får du - og vejlederen - efterhånden afgrænset dit emne. Det vil gøre det lettere for dig at få en problemformulering i opgaveugen, som rammer ind i det vigtigste i dit emne.

Du skal være klar over, at din endelige problemformulering, som er opgavetitlen, er formuleret sådan, at flere elever ikke får samme opgave og at de væsentlige afsnit i opgaven ikke kan skrives på forhånd.

”Opgaveformuleringen ”skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der ikke er blevet drøftet under vejledningen”.

Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages behørigt hensyn til drøftelserne med kursisten. Her er der tale om en balancegang mellem det ventede og det uventede. (citat fra vejledningen).

Tidsfrister

Da det er en eksamen, er det vigtigt at du overholder tidsfristerne for udlevering og seneste aflevering meget nøje. Se køreplanen neden for. Kontakt hf-kontoret hvis noget går galt.

Syg?
Bliver du syg undervejs, skal du kontakte din læge for at få en lægeerklæring
(du betaler selv) og derefter hf-kontoret tlf. 96 27 62 30.
Din vejleder eller uddannelseschefen vil derefter tage kontakt til dig om det videre forløb.

Tilbage til SSO