Hvordan bygges den argumenterende artikel op?
(Kilde: Anders Østergaard: Skriftlig dansk i HF, 2011, Systime)

Skriv en fængende rubrik, som er relevant for opgaven. Rubrikken skal informere om emnet og være fængende. Fortsæt derefter med en mere uddybende manchet, som kort opridser artiklens emne.

I starten af artiklen er det vigtigt, at du får præsenteret emner og den problemstilling, som der bliver diskuteret. Introducér her problemstillingen og uddyb senere i artiklen.

I den midterste del af opgaven af opgaven skal du behandle særteksten og de synspunkter, der fremgår heri. Du skal undersøge synspunkterne med materialet fra hæfte 1, hvor der typisk er en tilsvarende debatterende tekst.
Dog er det stadig særteksten, der er i centrum. Du skal her gøre rede for synspunkterne - dvs. hvilke påstande og belæg bliver der fremlagt. Bemærk hvem der siger hvad, og hvilke former for argumentation og retoriske virkemidler, der bliver brugt.

Efter du har redegjort for synspunkterne og klargjort påstande og belæg, bør du sætte de forskellige synspunkter op mod hinanden i en diskussion. Undersøg her uenigheder/enigheder og de forskellige virkemidler, der benyttes i forhold til hinanden.

Du må gerne tilføje et vurderende element til diskussionen, hvor du frem fører dine egne synspunkter. Men dine synspunkter bør altid være saglige og velargumenterede.

Afslut ved at skrive mere generaliserende om emnet og bred gerne emnet og diskussionen og dette ud til et bredere samfundsmæssigt perspektiv.