Historieopgave

En historieopgave skal opbygges efter de almindelige principper for opgaveskrivning - principper som er alment anerkendte. Af samme grund er det ikke nogen god ide at tro, at du kan, eller skal, lave om på disse principper, og derfor bør du prøve at forstå og tilegne dig dem. Dine lærebøger er ikke skrevet efter disse principper. I det hele taget har du nok ikke læst meget, der retter sig ind efter ”akademiske” principper, og derfor kan det være lidt vanskeligt at tilegne sig dem – men sammen med det historiefaglige er det denne metode og denne form, du skal træne i dit arbejde med historieopgaven/historie-danskopgaven.
Hvordan skal du arbejde med historieopgaven?
Litteratur
Arbejdsproces
Hvordan skal din historieopgave disponeres?