Short essay

Et short essay er en kort afsluttet tekst med argumentation/kommentarer.
Gør dig klart, hvilket emne der skal behandles her.

Sørg for at overholde længden: 150-200 ord.