Skriftlig eksamen - Matematik C

Prøven er en skriftlig prøve af 3 timers varighed. Startende kl 9. (hold dig orienteret) og færdig kl 12

Mød op i god tid (30min), specielt hvis du har computer du skal have sat op. Der vil være "et" strømstik til rådighed.

Der er ikke krav om at man skal skrive på computer. Skriver man på computer skal man selv medbringe den.
Printere stilles til rådighed. Vær opmærksom på at gemme i et af de gængse formater fx pdf, doc, docx, tii (TI- interactive)

Ternet-, millimeter- og logaritmepapir vil være til rådighed ved eksamensbordet.

Start inden eksamen går i gang med at ordne formalia, som at skrive navn og klasse på papirerne, eller oprettet sidehoved hvis du skriver på PC.

Inden man afleverer er det en god ide at læse korrektur. Alle sider skal indehold (sidenummer)/(antal sider i alt)

Når klokken er 12:00 er eksamenen ovre. Her skal der afleveres - det er ikke nogen undskyldning at man ikke har fået printet!!! Så print ud i god tid.

Officielle retningslinjer for bedømmelsen:
Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt
I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt
på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Dette vurderes blandt andet ud fra
kravene beskrevet i de følgende fem kategorier:
1. TEKST
Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af,
hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på.
2. NOTATION og LAY-OUT
Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk
skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke
kan henføres til standardviden.
3. REDEGØRELSE og DOKUMENTATION
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i
form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de
forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder.
4. FIGURER
I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en
tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer.
5. KONKLUSION
Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner,
præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation.

Mundtlig eksamen - Matematik CEksamensspørgsmålene er kendt i god tid inden eksamen (kan findes på skolens hjemmeside).
Den mundtlige eksamen tager ca. 20 minutter + ca 20 min forberedelse.
Fremgangsmåde på selve dagen:
  • Du trækker et af de kendte spørgsmål
  • Du får ca. 20 min til at repetere din disposition til spørgsmålet i et forberedelseslokale
  • Du skal lave et oplæg på ca 10 min om dit spørgsmål
De sidste ca 10 min er en samtale med din lærer inden for det trukne emne.
  • Du forlader lokalet, mens lærer og censor bliver enige om en karakter.

Gode råd til forberedelse:

  • Øv dig: Da det er en mundtlig fremlæggelse, hvor du kender spørgsmålene kan det være en meget god ide at øve på fremlæggelse. Stil dig ved en tavle og tal. Kan du finde nogle kammerater at øve med er det endnu bedre.
  • Medtag beviser: Satser du på at "score" en høj karakter skal der være en form for matematisk argumentation (fx bevis)
  • Fremlæg selvstændigt - hvis du støtter dig for meget til dine noter kommer det til at virke usikkert og uselvstændig.