Arbejdsproces


  1. Læs i relation til din problemstilling og tag løbende notater, - kun notater fra én bog på samme ark. Skriv i stikordsform m. angivelse af sidetal. Tal med din vejleder om opgaveforløbet i forbindelse med undervisningen og over e-mail. Vær opmærksom på at du skal skelne mellem faktuelle informationer og holdningstilkendegivelser og vurderinger.
  2. Søg evt. manglende informationer.
  3. Lav en disposition og skriv. Skriv selv! Anvend de informationer, du har fundet, men skriv ikke af. Husk at lave henvisninger fodnoter/litteraturliste). Det er nemt, hvis du har taget notater under arbejdet. Vær ikke afhængig af kun én enkelt bog eller forfatter
  4. Læs grundigt opgaven igennem og kontrollér, at du lever op til de formelle krav defineret i de udleverede papirer.


Historieopgaven